browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Actieplatform Palestina

De oorlog in Israel en de Palestijnse gebieden is regelmatig in het nieuws en een oplossing lijkt wel een onmogelijke opdracht. En dat terwijl de ruzie gaat over een gebied dat veel kleiner is dan Nederland.

De Palestijnen bekijken de situatie als volgt. Zij zeggen dat ze altijd al in Palestina hebben gewoond, maar zijn daar nu niet aan de macht. Na de Eerste Wereldoorlog in 1918 krijgen de Engelsen Palestina in handen. Hoewel zij zowel aan de Joden als aan de Palestijnen beloven dat ze een stuk land binnen Palestina zullen krijgen, komen ze die belofte alleen aan de Palestijnen na. Jordanië wordt het nieuwe land van de Palestijnen. Toch hadden zij liever gezien dat Palestina hun land zou worden omdat daar allemaal heilige plaatsen zijn voor moslims (en voor christenen).

Ondertussen hebben de Joden het niet makkelijk in andere landen, met als dieptepunt de Tweede Wereldoorlog. Veel Joden keren naar Palestina terug na de oorlog, omdat dat tenslotte ook hun voorouders hebben gewoond. De Palestijnen vinden deze aanwas van nieuwe mensen niet leuk, vooral omdat zij meer en meer macht krijgen. De VN willen het land in tweeën verdelen, de Joden iets meer de Palestijnen iets minder, maar daar werken de Palestijnen niet aan mee. Zij zijn er van overtuigd dat het gebied aan hen toebehoort. De Joden roepen een jaar later zelf de staat Israel uit. Nu is voor de Palestijnen de maat vol en zij vallen Israel aan samen met 6 andere Arabische landen. Omdat Israel de oorlog wint, krijgt zij het grootste deel van Palestina in handen en alleen de Gaza strook en De westelijke Jordaanoever zijn nog niet van Israel.

Na een volgende oorlog zijn ook deze laatste twee delen in handen van Israel, dat worden de bezette gebieden genoemd en hier wonen veel Palestijnen. Door al deze oorlogen en het leven in bezet gebied waarvan de Palestijnen vinden dat het van hun is, ontstaan verzetsorganisaties als de PLO. De PLO wil met geweld hun eigen land weer terugkrijgen, maar er zijn ook organisaties die door te praten met Israel tot een oplossing wil komen. En zo is een impasse ontstaan waar moeilijk uit te komen is.